Dlaczego warto stosować iniekcję kremową murów w celu zapobiegania podciąganiu wilgoci za pomocą

AquaStop Cream®

aquastop cream

To pytanie zadaje się w celu obiektywnego wyjaśnienia, dlaczego zalecamy iniekcję kremową murów Systemem AquaStop Cream®, a nie inny rodzaj iniekcji z zastosowaniem innej masy iniekcyjnej i innej procedury technologicznej. Najpierw jednak musimy podkreślić, że poniższy artykuł odnosi się do kwestii pozbawienia wilgoci murów głównie ze względu na przyczynę zniszczenia ze starości lub braku poziomej hydroizolacji i wynikającego z tego podciągania wilgoci w murze, kiedy to korzystne jest zastosowanie niniejszej iniekcji kremowej – AquaStop Cream®.

Istnieją oczywiście inne przyczyny, które powodują zawilgocenie lub ściekanie wody do konstrukcji obiektów infrastruktury, takie jak woda pod ciśnieniem spływająca lokalnie przez mury do piwnic i kondygnacji podziemnych, gdzie metoda iniekcji kremowej jest nieodpowiednia, a problemy te są rozwiązywane metodą ciśnieniowej iniekcji poliuretanowej, patrz iniekcja poliuretanowa.

Lub problem z zawilgoceniem muru podpoziomowego, gdzie wilgoć przenika nie tylko od fundamentów w górę, ale także z gruntu sąsiedniego niezaizolowanego muru podpoziomowego (tj. przenikanie wilgoci powierzchniowej z kierunku bocznego), ze względu na brak, starość lub uszkodzenie pionowej zewnętrznej hydroizolacji podpoziomowej muru obwodowego, gdzie sama iniekcja kremowa nie wystarczy. W takim przypadku zalecane jest odkopanie domu, ale nie zawsze można wykonać nową izolację poprzez odkopanie. Tu niezastąpiona jest żelowa kurtynowa iniekcja muru, czyli iniekcja izolacji między murem poniżej poziomu gruntu a gruntem, którego nie można odkopać patrz iniekcja żelowa muru do przyległego gruntu.

Niniejszym pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że w budownictwie nie istnieje uniwersalna iniekcja (w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jeszcze nazywana mikroiniekcją muru) do renowacji zawilgoconych murów. Ale dlaczego używać trzy wyjątkowe technologie iniekcji do zastosowań innych niż te, w których są one bezsprzecznie najskuteczniejsze.

Naszym zdaniem każda z wyżej wymienionych iniekcji nie posiada obecnie pełnowartościowego przedstawiciela!

Na rynku ofert iniekcyjnych pojawiła się „mój termin technicus” – iniekcja hybrydowa, która jest niczym innym jak kurtynową iniekcją żelową muru do przyległego gruntu (patrz akapit drugi powyżej), ale nie do wykonania bezwykopowej hydroizolacji płaskiej z niedostępnej strony elementu budynku, ale do muru w celu utworzenia kurtyny zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci. Wyjaśnienie nazewnictwa iniekcja hybrydowa tutaj: akrylowa iniekcja żelowa do muru. 

Autor Jiří Schwarz

Uzasadnienie! Dlaczego warto stosować iniekcję kremową muru.

Emulsja silanowa AquaStop Cream® ze względu na wysoką gęstość pierwotną i znaczną lepkość nie ma podczas napełniania tendencji – po wykonanym wypełnieniu otworów, ale też w trakcie dyspergacji (rozprzestrzeniania substancji czynnej w murze) – do niekontrolowanego wycieku przez zwykłe nieszczelności i nieregularne spoiny, ale także przez sam niekompaktowy mur.

Po wypełnieniu zawartości otworów krem ​​iniekcyjny AquaStop Cream® stopniowo i stosunkowo powoli zamienia się w bardzo delikatny hydrofobowy żel, a następnie w ciecz o bardzo niskiej lepkości. Jednak ten proces zmiany lepkości trwa kilka tygodni, a co za tym idzie substancja czynna niezawodnie i łatwo wnika w pory i do najmniejszych kapilar materiałów budowlanych, nawet o znacznej gęstości (mała porowatość – chłonność) w miejscu linii otworów, a w dużej mierze ta dyspergacja nie podlega nawet grawitacji. Oznacza to, że kurtyna hydroizolacyjna w murze nie tworzy się w momencie wykonanej iniekcji, ale powstaje po pewnym okresie po wypełnieniu otworów. Proces tworzenia spójnego pasa hydroizolacyjnego w murze trwa od 2 do 6 tygodni. Mur jest impregnowany (nasycany) stopniowo z otworów we wszystkich kierunkach, ale powolne rozpuszczanie i nasycanie muru zapewnia, że ​​substancja czynna w emulsji kremowej zaimpregnuje mur na całej głębokości, szerokości i równomiernej wysokości linii iniekcji.

Ponieważ emulsja iniekcyjna jest kompatybilna z wilgotnym środowiskiem, proces tworzenia kurtyny jest równomierny, a zatem niezawodny. Ta cecha zmiennej lepkości kremu iniekcyjnego AquaStop Cream® jest wyjątkowa i niewątpliwie stanowi istotną zaletę.

Ponadto nie ma potrzeby nachylania otworów do pionowej płaszczyzny muru (nachylone otwory są niekorzystne dla równomiernego rozproszenia) i można wykorzystać idealne miejsca połączeń ciągłych lub przejściowych w murze. Ale to, co jest istotne w stopniowym nasycaniu iniektowanego muru, to to, że nie wydostaje się on w niekontrolowany sposób przez normalne nieszczelności spoin w murze, a czasem nawet przez sam mur niespoisty, jak to ma miejsce przy stosowaniu wszelkich płynnych preparatów do iniekcji, takich jak mikroemulsja silikonowa, płynny preparat iniekcyjny na bazie metylosilanolanu potasu i innych podobnych płynnych produktów iniekcyjnych.

Niekontrolowany wyciek przez mur w przypadku wszystkich rodzajów ciekłych płynów iniekcyjnych nie zostanie rozwiązany przez iniekcję ciśnieniową przez iniektory, ani też przez powolne zalewanie otworów w murze przez lejki lub pojemniki infuzyjne z wężykami wprowadzonymi do otworów lub uszczelnianie powierzchni muru w miejscach iniekcji. W przypadku muru kamiennego lub mieszanego nie można już nawet mówić o drobnych nieszczelnościach, a co za tym idzie, nigdy nie da się stworzyć funkcjonalnej kurtyny hydroizolacyjnej na całej głębokości i szerokości muru, w przeciwieństwie do procesu iniekcji kremowej, która jest oferowana przez System AquaStop Cream®. Większość tych płynnych środków szybko przepłynie przez mury poza fundamenty. Płynne środki do iniekcji pod katem skuteczności swojego działania nie są zgodne z prawami fizyki, takimi jak grawitacja, realność czy raczej nierealność odpowiedniej nasiąkliwości porów i kapilar muru w zależności od czasu i tego, czy iniekcję wykonuje się pod ciśnieniem czy bezciśnieniowo. W zasadzie zawsze w przypadku płynnych materiałów do iniekcji występuje naturalny, negatywny wpływ fizyczny.

W przypadku tych płynnych środków, bez względu na to, jak dobry jest skład i stężenie substancji czynnej, kolejną przeszkodą jest procent wilgoci zawartej w murze. Im bardziej wilgotny jest mur, tym bardziej nierealne jest mieszanie substancji czynnej środka płynnego z wilgocią zawartą w murze. Wyższy procent wilgoci zawartej w murze jest natomiast zaletą dla Systemu AquaStop Cream®, ponieważ wilgoć zawarta w murze jest w swojej zawartości nośnikiem wysoce skoncentrowanej substancji czynnej. Krem iniekcyjny AquaStop Cream® zawiera również pewną ilość bazy wodnej, dzięki czemu substancja czynna kremu iniekcyjnego może rozprzestrzeniać się nawet w suchym środowisku muru.  Iniekcję chemiczną wykonuje się w zdecydowanej większości właśnie w przypadku wilgotnego muru.

Ponadto w przypadku ww. iniekcji płynnych wadą jest to, że otwory muszą być zawsze wykonywane pod znacznym nachyleniem (zalecane nachylenie wynosi do 45°) w stosunku do pionowej płaszczyzny muru, ze zrozumiałych powodów, ale jeśli w tym miejscu powstaje kurtyna, to raczej na dnie otworu, a zatem znowu nie może powstać równomierna kurtyna hydroizolacyjna, a jeśli w ogóle kurtyna powstanie, jest to w rozprzestrzenianiu stożkowym, co jest kolejną wadą. Wszystkie te negatywne właściwości są spowodowane nie przez substancję czynną, która jest niewątpliwie skuteczna, ale przez jej pierwotną niską lepkość, która zasadniczo pozostaje niezmienna od początku napełniania do zakończenia procesu chemicznego. Uważamy, że iniekcje płynne pod ciśnieniem lub bezciśnieniowe w celu wykonania kurtyny hydroizolacyjnej w murze w celu zapobiegania podciąganiu wilgoci, są przestarzałym etapem iniekcji.

Z powyższych powodów iniekcja kremowa murów zapobiegająca kapilarnemu podciąganiu wilgoci nie ma obecnie pełnowartościowego przedstawiciela. Iniekcja poliuretanowa i żelowa iniekcja kurtynowa są przeznaczone do naprawy innych wad (patrz wyżej), a nie w celu zapobiegania podciąganiu wilgoci przez działanie kapilarne w murze.

Jestem przekonany, że powyższe argumenty są prawdziwe, logiczne i szczególnie sprawdzone przez naszą wieloletnią praktykę, a także trudno je obalić, jeśli wierzymy w prawa fizyczne, chemiczne i inne.

Autor Jiří Schwarz, dnia 11.10.2012 r.

Wszystko potwierdzone przez rynek, osiągnięte wyniki i ilość codziennych aplikacji.

Autor Jiří Schwarz, dnia 10.1.2021 r.

Dlaczego nie odkładać na później renowacji mokrego muru w swoich budynkach?

Co się dzieje podczas długotrwałego nawilżania muru budynków?

  1. Nieodwracalne zniszczenie materiałów murarskich i gipsowych
  2. Zwiększone straty ciepła
  3. Ryzyko zdrowotne w pomieszczeniach mieszkalnych
  4. Estetyczny punkt widzenia (mokre mapy, wykwity solne itp.)