Promocja!

AquaStop Cream® – wiadro 10 l (iniekcyjny krem silanowy)

EAN: 0725765364067 SKU AQ-CR-005 Kategoria

1350,00 

AquaStop Cream® to krem iniekcyjny (pasta iniekcyjna) na bazie silanu o ponad 80% stężeniu substancji czynnej silan/siloksan w składzie przeznaczony do iniekcji muru w celu zapobiegania podciąganiu wilgoci.

payment

Opis

AquaStop Cream® to krem silanowy na bazie wody przeznaczony do renowacji wilgotnych murów i fundamentów. Po przeniknięciu do muru aktywne składniki produktu reagują z otaczającym wilgotnym środowiskiem, a bezpośrednio w murze powstaje hydrofobowa polimerowa żywica silikonowa, która nie jest już rozpuszczalna ani dyspergowalna w wodzie i która odpycha wodę. Powstała żywica polimerowa tworzy trwałą blokadę, która zapobiega dalszemu przenikaniu wilgoci w postaci płynnej. W ten sposób zostaje przerwany transport ciekłej wody w systemie kapilarnym muru, co powoduje wysychanie muru zarówno w blokadzie hydrofobowej utworzonej w wyniku iniekcji, jak też nad nią. Materiał muru zachowuje swoje pierwotne parametry fizyczne i mechaniczne. AquaStop Cream® zawiera składniki aktywne w wysokim stężeniu, nie zawiera żadnych rozpuszczalników organicznych, dzięki czemu jest bardzo skuteczny. AquaStop Cream® można aplikować do muru za pomocą pompy iniekcyjnej z pakerami rurkowymi lub pistoletu aplikacyjnego z pakerami rurkowymi. W przypadku opakowania w tubie nie jest wymagane żadne urządzenie aplikacyjne.

Zalety AquaStop Cream®

 • Skuteczny nawet przy wysokiej 95% wilgotności muru
 • Skuteczniejsza forma niż płynne iniekcje
 • Doskonała stabilność i długotrwała skuteczność utworzonej poziomej blokady hydrofobowej
 • Bez rozpuszczalników organicznych (LZO)
 • Baza krzemowa chemicznie i fizycznie kompatybilna z oczyszczanym środowiskiem
 • Szybka, czysta i prosta aplikacja
 • Aplikacja metodą ciśnieniową i bezciśnieniową
 • Mała ilość odpadów przy zastosowaniu
 • Nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska
Zastosowanie: krem iniekcyjny AquaStop Cream® można stosować w murach z cegły wypalanej i niewypalanej, we wszystkich typach cegieł pełnych i pustaków, bloczków oraz w murze mieszanym, jak również w murze o określonej zawartości nienasiąkliwego materiału kamiennego. AquaStop Cream® AquaStop Cream® jest wysoce skuteczny we wszystkich innych chłonnych i mniej chłonnych produkowanych przemysłowo oraz naturalnych materiałach budowlanych.
Aplikacja: AquaStop Cream® jmożna aplikować metodą ciśnieniową i bezciśnieniową. Do iniekcji ciśnieniowej służy specjalnie dostosowana pompa iniekcyjna dostarczana przez nas wraz z akcesoriami aplikacyjnymi; cały zestaw można wypożyczyć na życzenie. Iniekcja bezciśnieniowa wykonywana jest za pomocą specjalnego pistoletu aplikacyjnego z pakerami rurkowymi. Otwory iniekcyjne wypełniamy, wprowadzając paker aplikacyjny na maksymalną głębokość otworu, oraz dbamy o to, aby przy stopniowym wycofywaniu pakera rurkowego zawartość otworu została maksymalnie wypełniona kremem iniekcyjnym.
UWAGA: w przypadku wszystkich rodzajów pustaków drążonych (tzw. muru o strukturze plastra miodu) należy postępować zgodnie ze specjalnymi instrukcjami, patrz Gdzie i jak wiercić w przypadku cegieł Porotherm Heluz – cegły o strukturze plastra miodu i jak utrzymać zużycie podczas wypełniania.: https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/kde-a-jak-vrtat-u-cihel-porotherm-heluz-vosinove-cihly-a-jak-pri-plneni-udrzet-prijatelnou-spotrebu
Przygotowanie konstrukcji: niezbędne jest wcześniejsze ustalenie przyczyn zawilgocenia murów oraz usunięcie ewentualnych źródeł i awaryjnych wycieków wody pod ciśnieniem z nieszczelnych systemów wodociągowych, ścieków, rynien itp. Iniekcja hydrofobowa za pomocą kremu skutecznie zapobiega podciąganiu wilgoci, a nie chroni przed wodą spływającą i pod ciśnieniem. Niezbędnym krokiem jest określenie rodzaju muru (ceglany, mieszany, inny), jego grubości i jednorodności (ubytki, szczeliny itp.). Na podstawie tych wartości określa się sposób postępowania przy iniekcji i wszelkich innych środkach (np. izolacja pionowa). Przy iniekcji AquaStop Cream® o stabilnej kremowej konsystencji nie ma konieczności wcześniejszego wypełniania ubytków w pustakach (Porotherm itp.) lub ubytków w murze zawiesiną cementową, jak to ma miejsce w przypadku płynnych produktów do iniekcji. Przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych idealnie jest zdjęcie tynku z obu stron muru (jest to konieczne w przypadku nieodwracalnej degradacji tynku) do ok. 50 cm nad wilgotną powierzchnią.
Otwory iniekcyjne: zalecana średnica otworów do iniekcji wynosi 14 mm., otwory wierci się w wybranej spoinie zaprawy w odległościach osiowych, w odstępach 100 mm między otworami. Głębokość otworów dla odpowiedniej grubości muru podana jest w tabeli w sekcji Informacje techniczne. W przypadku innych grubości zalecana głębokość otworu jest maksymalnie o 40 mm mniejsza niż grubość muru. Wiercenie otworów w murze odbywa się w płaszczyźnie poziomej (czyli prostopadle do płaszczyzny pionowej muru), bezpośrednio w wybranej spoinie zaprawy jak najbliżej posadzki (w przypadku muru ze spoiną ciągłą). W murze mieszanym wiercimy również otwory w płaszczyźnie poziomej. Wyjątkiem jest ściana o nierównym poziomie podłogi z jednej i drugiej strony, gdzie ze względu na wysokość konieczne jest wiercenie otworów przy niewielkim nachyleniu (dopuszczalne w przypadku muru mieszanego, gdzie nie ma ciągłej spoiny), ale w maks. nachyleniu 15° od poziomej płaszczyzny muru. Nie zalecamy już większego nachylenia otworu. W przypadku muru ze spoiną ciągłą jakiekolwiek nachylenie otworów jest niekorzystne. Linia wywierconych otworów powinna znajdować się nie więcej niż 100 mm powyżej poziomu podłogi wewnętrznej lub powyżej poziomu zewnętrznego obszaru chodzenia.
AquaStop Cream® jest dostarczany do iniekcji w gotowym do użycia stężeniu. Krem iniekcyjny napełnia do zbiornika urządzenia ciśnieniowego lub tubusu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku obu metod aplikacji na początku wsuwamy końcówkę tubki do samego dna otworu i powoli zaczynamy wypełniać całą długość otworu kremem. Podczas napełniania powoli wyciągamy nasadkę tubki z otworu i upewniamy się, że do otworu jest stale wciskana wystarczająca ilość kremu iniekcyjnego. Aby osiągnąć maksymalną skuteczność kremu do iniekcji AquaStop Cream® można wykonywać od wewnątrz lub na zewnątrz konstrukcji murowanej, bez wpływu na uzyskaną skuteczność blokady hydroizolacyjnej. Po zakończeniu iniekcji wskazane jest zamknięcie i uszczelnienie otworów w licu ściany dostarczonymi przez nas korkami z polistyrenu ekstrudowanego, aby zapobiec ewentualnym drobnym wyciekom kremu z krawędzi wylotu otworów lub do uszczelniania użyć szybkowiążącego cementu lub zaprawy. Do uszczelnienia nie stosować gipsu. Nie ma potrzeby wypełniania całych otworów zaprawą cementową.
Przybliżone zużycie AquaStop Cream® do iniekcji podane jest w karcie technicznej w dziale Informacje techniczne. W celu uzyskania informacji i porad dotyczących najodpowiedniejszego zastosowania i efektywnego sposobu aplikacji AquaStop Cream® prosimy o kontakt z działem technicznym firmy TRUMF sanace s.r.o.
Czynności po wykonaniu iniekcji: stary, wilgotny i zniszczony tynk (zasolony, słaby, popękany itp.) należy usunąć, mur należy odpowiednio oczyścić, spoiny muru zeskrobać na głębokość ok. 20 mm i zastosować nowy, najlepiej tynk naprawczy, z ewentualnym podkładem antysolnym. Po nałożeniu zaleca się pozostawienie muru z wtryśniętym AquaStop Cream® bez dalszej obróbki powierzchni na min. 14 dni, aby mógł rozpocząć się i trwać proces skutecznego nasycania muru wokół otworów emulsją hydrofobową uwalnianą z kremu iniekcyjnego. Hydrofobizujące działanie AquaStop Cream® zaczyna się przejawiać w strukturze po ok. 30 minutach od zastosowania i stopniowo rozprzestrzenia się na całą masę przez kolejne 2–6 tygodni, w zależności od porowatości, temperatury i stopnia zawilgocenia muru. Po całkowitym rozpuszczeniu się kremu iniekcyjnego z otworów nastąpi pełne nasycenie porów, nawet tych najdrobniejsze kapilar w murze, a tym samym struktura będzie stopniowo wysychać.
Czyszczenie i konserwacja urządzenia: wszystkie narzędzia i sprzęt do aplikacji należy natychmiast po aplikacji wypłukać i umyć ciepłą wodą, ewentualnie z użyciem detergentu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy: produkt nie jest zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (WE) nr 1907/2006 oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 sklasyfikowany jako niebezpieczny.

 • Podczas pracy należy chronić oczy, skórę i odzież przed zanieczyszczeniem.
 • Stosować odzież ochronną, obuwie i rękawice oraz okulary ochronne / maskę na twarzy.
 • W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przemyć natychmiast strumieniem czystej wody, a w przypadku utrzymywania się problemów zasięgnąć porady lekarskiej
 • W razie przypadkowego połknięcia nie wywoływać wymiotów, wypłukać usta. W przypadku problemów trawiennych poszukaj pomocy medycznej.

Pozostałe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki.

Opakowanie:

 • 1 litr – wiaderko
 • 5 litrów – wiaderko
 • 10 litrów – wiaderko
 • 30 litrów – wiaderko
 • 60 litrów – beczka
Orzecznictwo: Produkt i jego produkcja podlegają stałej kontroli jakości zgodnie z systemem zarządzania producenta. Produkt posiada atest nr 204/C5/2016/010-036489, wydany przez Instytut Techniczno-Badawczy Budownictwa Praha, s.p., AO 204.

Informacje dodatkowe

Waga 9,36 kg
Wymiary 29 × 27 × 26,5 cm

Dokumentacja