Jak spoinować mur?

(Przetłumaczone przez GoogleTranslator)

AquaStop Cream®

aquastop cream

Jak spoinować mur?

AquaStop Cream®

Jak zainiektować mur?

Najbardziej popularne metody izolacji muru to iniekcja chemiczna i podcinanie muru. Warto zapoznać się z zaletami i wadami obu tych technologii. W niektórych przypadkach podcięcie muru nie jest wskazane, a nawet niemożliwe do wykonania, np. ze względu na niedostępność muru z drugiej strony. Problemem może być również fakt, że mur nie ma ciągłej spoiny – dotyczy to muru kamiennego i mieszanego. Dlatego oferujemy alternatywę – iniekcję kremową murów. Podczas swojego dyspergowania w murze krem iniekcyjny zamienia się w olej siloksanowy, który tworzy hydrofobową membranę odpychającą wodę i zapobiegającą podciąganiu wilgoci wyżej do muru przez tę barierę.

Jak zainiektowac mur

Procedura iniekcji muru

Samą iniekcję wykonuje się do wstępnie nawierconych wiertłem o średnicy 12–14 mm otworów iniekcyjnych, które wiercone są w odległościach osiowych 8–10 cm, poziomo, w rzędzie przy podłodze (jedna kurtyna). Mogą być one też rozmieszczone jak na szachownicy (dwie kurtyny) do pierwszej ciągłej spoiny nad posadzką, jeśli jest to ściana ceglana. W przypadku murów mieszanych najlepiej wykonać iniekcję jak najbliżej podłogi. Jeśli grubość ściany przekracza 80 cm, zaleca się wiercenie otworów z obu stron. Wywiercone otwory wypełnia się kremem iniekcyjnym, który nasyca otaczający materiał przez okres 2–8 tygodni, aż powstanie zwarta kurtyna chroniąca przed podciągającą się wodą gruntową. Powstała kurtyna jest silnie hydrofobowa, a co za tym idzie nieprzepuszczalna dla wody w stanie ciekłym, jednak nie dla pary wodnej. Otwory iniekcyjne można przykryć paskiem dyfuzyjnym przy podłodze. Nie jest to konieczne.

Jak zainiektowac mur

Najczęściej używane rodzaje materiałów iniekcyjnych

Preparaty do iniekcji i ich przydatność oraz rodzaj przeznaczenia

Stosowane są cztery rodzaje substancji iniekcyjnych, w zależności od tego, czy mają pełnić funkcję uszczelniającą, wzmacniającą lub hydrofobizującą. Tylko dwie iniekcje należy wykonywać w przypadku podciągania wilgoci, tj. krem iniekcyjny i płynny roztwór do iniekcji. Jeśli woda przecieka przez konstrukcję, używać można wyłącznie poliuretanów i żeli szybkowiążących.

Zaletą iniekcji jest to, że można ją również stosować w przypadku murów dostępnych tylko z jednej strony. Praktycznie możemy stworzyć dodatkową kurtynę w dowolnym punkcie wysokości lub poziomach wysokości, dlatego mur można iniektować pionowo lub na całej powierzchni, jeśli mur znajduje się poniżej poziomu terenu zewnętrznego.

Kolejną zaletą iniekcji jest to, że można zaizolować pionową ścianę, do której dostęp jest możliwy tylko z jednej strony.

Powstała hydrofobowa bariera w murze musi być połączona z pionową izolacją zewnętrzną lub poziomą izolacją wewnętrzną w podłodze.

Jak zainiektowac mur

Preparaty do iniekcji i ich przydatność oraz rodzaj przeznaczenia