Kremowe spoinowanie murów

(Przetłumaczone przez GoogleTranslator)

AquaStop Cream®

aquastop cream

Kremowe spoinowanie murów

AquaStop Cream®

W tym artykule przedstawimy Państwu kompletny obraz działania fugowania kremowego, które dzięki świadomości i łatwości wykonania jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod dodatkowej izolacji muru przed wilgocią kapilarną. Jest to metoda chemicznego spoinowania murów, która dzięki zawartości silanów i siloksanów hydrofobizuje cały przekrój muru lub części muru, w których jest on wykonany.

Kapilarnemu podnoszeniu się wilgoci poprzez mur zapobiega dodatkowa izolacja pozioma, którą można łatwo wykonać samodzielnie. Szczególnie w starszych domach prawie każdy spotka się z wilgocią w murach, ponieważ większość z tych domów ma starą izolację lub nie ma jej wcale. Wykonywanie podcięć ścian liną diamentową lub zakopywanie blach stalowych to operacje trudne i nie zawsze możliwe.

Natomiast łatwym i skutecznym zabiegiem jest iniekcja zawilgoconych murów systemem AquaStop Cream. Jest on wstrzykiwany do ściany przez szereg otworów, z których dalej rozprzestrzenia się przez wszystkie porowate materiały, aż utworzy ciągłą polimerową warstwę hydroizolacyjną, która stawia opór wodzie i zapobiega jej przenikaniu. Niektórzy eksperci mówią o membranie, inni o osłonie. Żywotność określa się na około 30 lat.

Funkcja związków silanów i siloksanów

Silany i siloksany są substancjami silnie hydrofobowymi, dzięki czemu tworzą w murze hydrofobową membranę, która nie przepuszcza już wilgoci kapilarnej, ale jednocześnie po całkowitym rozproszeniu kremu w otworach, powstała hydrofobowa przesłona nie jest już rozpuszczalna w wilgoci kapilarnej i pozostaje stabilna w murze.

Wilgotność jako zaleta

Kiedy stosować kremową fugę?

Jak już kilkakrotnie podawaliśmy w różnych rozprawach i artykułach, fugowanie kremowe stosuje się głównie przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci z podłoża domu. Właściwe zastosowanie lub wykonanie kremowej fugi polega na wwierceniu się w mur, jak najbliżej poziomu posadzki wewnętrznej lub tam, gdzie musimy stworzyć dodatkową barierę przed wnikaniem wilgoci. Należy pamiętać, że powstały ekran przenika promieniście (cylindryczny rozrzut w murze) od osi otworu do około 10 cm we wszystkich kierunkach, a ten poziom rozproszenia w murze nie może być znacznie niższy od poziomu gruntu zewnętrznego. Jeśli tak by się stało, wilgoć mogłaby zostać zmostkowana bocznie przez powstałą w ten sposób barierę. W przypadku, gdy chcemy spoinować np. pomieszczenie piwniczne, które ma posadzki niższe od gruntu zewnętrznego, należy ten mur odkopać i wykonać pionową izolację przeciwwodną za pomocą kielni lub innej hydroizolacji, łącząc w ten sposób kompaktowo dodatkowy ekran w murze z izolacją pionową wykopu.

wykonanie iniekcje muru

Projekt technologiczny spoinowania w kremie

Same otwory wiercone są w rozstawie osiowym 8 – 10 cm, otwory nie są w żaden sposób nachylone, wiercenie skośne jest przeciwskuteczne i błędne. Dlatego żadna profesjonalna firma nie powinna postępować w ten sposób. Wyjaśnienie dotyczące nie przechylania otworów jest logiczne i ma swoje uzasadnienie. Nawet jeśli krem jest gęsty przez swoją pierwotną lepkość, to w przypadku przechylonych otworów, krem, jak i każdy inny materiał spoinujący, będzie miał tendencję do koncentrowania się na dnie otworów, nie tworząc tym samym idealnie zwartego ekranu hydrofobowego, a około 60-70% substancji aktywnych będzie skoncentrowane tylko w tylnej części muru. W przypadku muru ceglanego zawsze zaleca się wiercenie w pierwszej spoinie zaprawy nad posadzką, ponieważ spoina zaprawy nasiąknie szybciej niż sama cegła i szybciej może powstać bariera hydrofobowa. Nie oznacza to jednak, że fuga nie dostanie się do samej cegły, jest wręcz odwrotnie, po całkowitym nasyceniu spoiny zaprawy fuga zacznie się rozprzestrzeniać w głąb cegły.

Odwierty są zawsze wiercone na pełną grubość muru z niewielkim tylko nacięciem 3-4 cm poza mur. Podając szybki przykład, mur o grubości 50 cm jest przewiercony na około 47 cm, pozostałe 3 cm, które są nieprzewiercone są również hydrofobizowane przez krem, ale jeśli przecięcie – nieprzewiercenie jest większe, bariera może nie powstać na całej grubości muru. W przypadku murów o większej grubości lub o nieregularnych spoinach zawsze lepiej jest stworzyć dwie linie spoinowania, tzw. metoda “zygzak”, druga linia wiercenia już ubezpiecza efekt końcowy i daje nam pewność, że krem połączy się w murze, np. za kamieniem nienasiąkliwym. W tego typu murach wilgoć nie musi się podnosić przez kamienie, ale przez otaczającą je warstwę zaprawy.

Niektórzy producenci dopuszczają również aplikację w kierunku przeciwnym, czyli od ujścia otworu bez długiej rurki aplikacyjnej, ale tylko w przypadku cieńszych ścianek lub jako drugi etap wypełniania opisanego w poprzednim akapicie. Po wypełnieniu otwory zatykamy korkami styropianowymi lub szybkowiążącą zaprawą cementową, nie gipsem – jest on higroskopijny i może wchłaniać wilgoć z powietrza.

Zgodnie z instrukcją, po pewnym czasie – zależnym od początkowej wilgotności i tempa wysychania – mur można otynkować i pokryć warstwą AquaSalt Stop, która zapobiega transportowaniu soli przez wilgoć resztkową w murze do nowo wykonanego tynku.

Zastosowanie kremowej fugi

Z powyższego wynika, że spoinowanie kremowe może być stosowane we wszystkich rodzajach murów, takich jak ceglany, mieszany czy kamienny, ale w określonych warunkach technologicznych może być również stosowane w murach z pustaków, betonu porowatego, porfiru.

Dalsze postępowanie po wykonaniu fugowania.

Przed wykonaniem właściwego spoinowania kremowego wskazane lub zalecane jest w niektórych przypadkach usunięcie tynku 50 cm powyżej granicy widocznej degradacji, a także odsolenie i oczyszczenie muru – do odsalania służy AquaSalt Stop, którego nigdy nie powinno zabraknąć przy wykonywaniu nowych tynków naprawczych.

Po zastosowaniu kremu.

Po nałożeniu kremu na mur, będzie on stopniowo, ale stosunkowo powoli rozprzestrzeniał się w otaczający materiał wokół otworów, gdzie działa hydrofobowo. Tworzenie się zasłony trwa od 2 do 8 tygodni, w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności muru. Można więc po prostu powiedzieć, że im większa wilgotność muru, tym szybsze rozprzestrzenianie się, a następnie zanikanie kremu z otworów. Przy zachowaniu prawidłowej procedury technologicznej wykonania dodatkowej izolacji muru, żywotność powstałego ekranu w murze wynosi co najmniej 30 lat. Po wykonaniu spoinowania otwory pozostają w murze, dzięki czemu możliwe jest, jeśli otwory nie zostaną uzupełnione np. zaprawą cementową, ponowne wstrzyknięcie kremu spoinującego po upływie okresu użytkowania i przywrócenie bariery hydrofobowej w murze na kolejne kilkadziesiąt lat. Ponieważ fuga ma tak długą żywotność, można ją uznać za pełny zamiennik podcinania muru.

Charakterystyka kremu do fugowania.

Krem do fugowania ma gęstą, kremową konsystencję, co stanowi właśnie jego ogromną przewagę nad fugami płynnymi. Jej gęstość zapobiega ryzyku przeciekania przez nieszczelności w murze i przez sam niespójny mur lub np. przeciekania zaprawy do ubytku w murze, jak to często ma miejsce w przypadku wspomnianych wcześniej płynnych zapraw na bazie mikroemulsji silikonowych (SMK). Możemy więc wiercić poziomo, bez przechylania otworów, w których, jak również wspomniano w tym traktacie, na końcu otworów występuje koncentracja substancji hydrofobowych. Krem iniekcyjny ma też inne zalety, poprzez kolejne nakładanie nie wprowadzamy do muru dużych ilości wody jak w przypadku mikroemulsji silikonowych, nie jest to dobre np. w przypadku murów z piaskowca i wapienia lub niewypalonych cegieł. W tego typu materiałach budowlanych wprowadzenie dużej ilości wody mogłoby doprowadzić do utraty wytrzymałości, a tym samym do zniszczenia muru.

Substancje aktywne w zawartości kremu mogą mieć różne stężenia, w praktyce oznacza to, że im wyższe stężenie substancji hydrofobowych silanów i siloksanów, tym dłuższa żywotność powstałego ekranu hydrofobowego. Dlatego każdy właściciel budynku, który zleca fugowanie domu, powinien zadbać o to, by użyty krem miał co najmniej 80% tych substancji aktywnych. Używamy kremu do fugowania, który ma najwyższy procent substancji aktywnych w swojej zawartości, ale także który został przetestowany na największej liczbie fugowanych obiektów. Dla nas, jako firmy zajmującej się specjalistycznym spoinowaniem murów, najbardziej sprawdzonym kremem do spoinowania jest AquaStop Cream, który spełnia wszystkie te wymagania dotyczące wydajności spoin.

Po zafugowaniu w murze, krem dzięki doskonałej zdolności dyspersyjnej (penetracyjnej) zaczyna powoli nasycać mur na całej szerokości i grubości spoiny. W promieniu do 10 cm od osi otworu tworzy barierę hydrofobową, rozprzestrzeniając się okrężnie. Poprzez poziome wiercenie w odstępach osiowych 8 do 10 cm pomiędzy otworami, te hydrofobowe cylindry są kompaktowo połączone w murze i bardzo pewnie zachodzą na siebie.

Aktywne cząsteczki silanów i siloksanów zawarte w zawartości kremu są bardzo małe i dzięki temu doskonale wnikają w najmniejsze pory i kapilary muru, gdzie reagują z podłożem tworząc spolimeryzowany ekran silikonowy, który nie jest już rozpuszczalny przez podnoszącą się wilgoć i wodę. W rezultacie kapilarny transport wody w kapilarach przewodzących zostaje przerwany, co trwale zapobiega podnoszeniu się wilgoci i następującemu po tym wysychaniu muru na poziomie powstałego ekranu hydrofobowego, ale także powyżej ekranu. Mur zachowuje swoje pierwotne właściwości mechaniczno-fizyczne i pozostaje przepuszczalny dla pary wodnej odparowującej z wilgoci resztkowej.

Całkowite utworzenie hydrofobowej zasłony kremu do spoinowania muru następuje w przedziale czasowym od dwóch do ośmiu tygodni od kolejnego nałożenia kremu na mur. Szybkość tworzenia się dyspersji zależy od wilgotności muru i temperatury otoczenia, nie tylko od rodzaju spoinowanego muru. Jeśli mur jest ceglany, gdzie wiercimy w pierwszej spoinie ciągłej, a wilgotność muru jest bardzo wysoka, to szybciej powstanie hydrofobowa zasłona niż w murze kamiennym, który będzie miał niską wilgotność. Temperatura również odgrywa dużą rolę w szybkości procesu wnikania kremu. Jeśli fugowanie przeprowadzane jest latem, a mur jest w dużej mierze nasłoneczniony, krem rozproszy się szybciej niż zimą i jesienią, gdy mur jest częściowo zamarznięty.

Zatkanie otworów wiertniczych

Wszystkie otwory po spoinowaniu należy zatkać rolką styropianu XPS, przynajmniej w przypadku murów obwodowych bez izolacji termicznej. W zimie w otworach może powstać mostek termiczny, ponieważ mur jest osłabiony termicznie przy otworach, a następnie na powierzchni tynku może tworzyć się wilgoć kondensacyjna. Korki do tego celu po raz pierwszy wprowadziła na rynek nasza firma TRUMF sanace s.r.o., która była pionierem kremowego spoinowania w Czechach i na Słowacji. Korek może zastąpić termicznie mur o grubości do 70 cm.

Opcje wstrzykiwania kremu

Fugowanie kremowe może być stosowane do spoinowania murów o wilgotności do 95%, a więc możemy po prostu powiedzieć, że fugowanie kremowe może być stosowane do murów, których pory i kapilary są w 95% wypełnione wodą, ale są to tak skrajne wartości, że możemy je spotkać tylko podczas powodzi i różnych wypadków wodnych w budynku. Przed nałożeniem samego kremu do fugowania zalecamy dokładną ocenę stanu zawilgocenia muru poprzez profesjonalne badanie, w tej sprawie można się z nami skontaktować. Kolejne fugowanie również można wykonać samodzielnie. Profesjonalne badanie wilgotności i pomiar wilgotności muru ujawni stopień zawilgocenia, a w przypadku murów o niskiej wilgotności ważne jest przepłukanie otworów aktywatorem AquaStop Cream Inject, który zawiera substancje aktywne silany-siloksany, dzięki czemu otwory są nie tylko nawilżone wodą, ale również środkiem hydrofobowym, który może poprawić zdolność dyspersji kremu do spoinowania. Dzisiejsze firmy mają tendencję do wiercenia otworów w suchym murze za pomocą wody, ale naszym zdaniem nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, gdy na rynku jest produkt do tego przeznaczony. Stosuje się ją również szczególnie do fugowania profilaktycznego, gdy inwestorzy i właściciele budynków remontują swoją nieruchomość, która nie wykazuje oznak zawilgocenia, ale mimo to chcą mieć pewność, że po kolejnym remoncie wilgoć się nie pojawi. W takich przypadkach dobrym pomysłem jest również zastosowanie AquaStop Cream Inject Activator.

Korzyści wynikające z iniekcji muru śmietankowego

Do ogromnych zalet fugowania kremem należy zaliczyć dość prostą aplikację, która nie wpływa na prowadzenie budynku, niską cenę, dużą niezawodność i wieloletnią trwałość. Spoinowanie kremowe nie wymaga skomplikowanego sprzętu do spoinowania, takiego jak pompy elektryczne czy inne profesjonalne urządzenia.

Szybkość wykonania to kolejna duża zaleta tej technologii. Wykwalifikowany pracownik lub zespół pracowników może spoinować klasyczny dom jednorodzinny 3+1 w ciągu dwóch do trzech dni. Przy tym ingerencja w funkcjonowanie domu jest dość minimalna, a sama praca odbywa się bez większego bałaganu.

Przy tej dodatkowej technologii izolacji murów nie ma ryzyka uszkodzenia konstrukcji budynku. Średnica otworu 14 mm w odległości 10 cm od siebie nie ma wpływu na nośność muru, ani na jego właściwości mechaniczne i fizyczne.

Do innych zalet należy zaliczyć fakt, że fugowanie w kremie można przeprowadzić w miejscach, których nie da się podciąć. Na przykład mur wspólny z sąsiednim domem, różne poziomy wysokości, które nie mogą być połączone przy podcięciu, jak np. klatki schodowe lub pionowe oddzielenie muru wewnętrznego połączonego z zewnętrznym.

Wszystkie te parametry sprawiają, że cream grouting jest jedną z najszerzej stosowanych i najpopularniejszych technologii osuszania budynków. Nasza firma była pionierem kremowego spoinowania murów 15 lat temu, ustaliliśmy procedury technologiczne obejmujące prawidłowe wiercenie murów bez nachylenia. Jeśli więc zastanawiasz się nad rozwiązaniem typu “zrób to sam” lub wdrożeniem firmy zajmującej się fugowaniem murów, śmiemy twierdzić, że wybór kremowego fugowania murów u nas to bezpieczna decyzja.