Odbudowa wilgotnych ścian

(Przetłumaczone przez GoogleTranslator)

AquaStop Cream®

aquastop cream

Odbudowa wilgotnych ścian

AquaStop Cream®

Mokre ściany stanowią zagrożenie nie tylko dla budynku, ale także dla zdrowia ludzi, dlatego należy natychmiast zająć się mokrymi ścianami. Zarażenie pleśnią, które zagraża zdrowiu ludzi, degradacja tynków i murów z kolei zagraża budynkowi. Wraz ze wzrostem penetracji wilgoci do muru, meble i przedmioty w pomieszczeniach gniją i rozpadają się. Dlatego też nie należy długo zwlekać z remediacją zawilgoconych murów. Jeśli przyczyny zawilgocenia domu nie zostaną w porę wykryte, w dłuższej perspektywie może to doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku, czemu często towarzyszy spadek wartości nieruchomości. Uszkodzenie lub degradacja materiału budowlanego następuje przy zmianie zawartości wilgoci w materiale budowlanym. Jest to możliwe np. w wyniku tzw. procesów skurczowych, w których woda odparowuje w wyniku zmian termicznych zachodzących np. w okresie mrozów. Na początku wieku budynki były coraz częściej zabezpieczane przed wilgocią podciąganą kapilarnie poprzez poziomą hydroizolację w murze. W poprzednich wiekach pieczęcie poziome z folii ołowianej lub arkuszy łupkowych były bardzo rzadkie. Wodne szamoty hydrofobowe są dziś najczęściej stosowanymi na rynku hydroizolacjami poziomymi, nie tylko ze względu na ich wysoką skuteczność, ale także na łatwość aplikacji, którą można wykonać samodzielnie. Kapilarnemu podnoszeniu się wilgoci poprzez mur zapobiega dodatkowa izolacja pozioma, którą można łatwo wykonać samodzielnie. Szczególnie w starszych domach prawie każdy spotka się z wilgocią w murach, ponieważ większość z tych domów ma starą izolację lub nie ma jej wcale. Wykonywanie podcięć ścian liną diamentową lub zakopywanie blach stalowych to operacje trudne i nie zawsze możliwe. Natomiast łatwym i skutecznym zabiegiem jest iniekcja zawilgoconych murów systemem AquaStop Cream. Jest on wstrzykiwany do ściany przez szereg otworów, z których dalej rozprzestrzenia się przez wszystkie porowate materiały, aż utworzy ciągłą polimerową warstwę hydroizolacyjną, która stawia opór wodzie i zapobiega jej przenikaniu. Niektórzy eksperci mówią o membranie, inni o osłonie. Żywotność określa się na około 30 lat.
Krem do iniekcji AquaStop Cream

Krem do iniekcji AquaStop Cream

Znajdź przyczynę i podejmij działania

Wykwity soli, powstawanie pleśni, zacieki i degradacja tynku to pierwsze oznaki zawilgocenia ścian. W początkowym stadium stęchłe powietrze może dać nam wskazówkę o zawilgoceniu muru. Najpierw jednak musimy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń, takich jak przeciekające rury lub pęknięte rury wodne, czy też uszkodzenia kanalizacji. Jeśli tę przyczynę można wykluczyć, może to być kondensacja pary wodnej wnikającej do muru od zewnątrz. Trzecią możliwością jest przenikanie wilgoci do muru, na przykład z gruntu, w wyniku starzejącej się lub nieistniejącej hydroizolacji w murze. Zarówno w przypadku ostrych uszkodzeń rur wodnych lub odpływowych, jak i kondensacji, usunięcie przyczyny, a następnie osuszenie muru będzie zazwyczaj wystarczające do przeprowadzenia remediacji. Typowe działania naprawcze to usunięcie pleśni i osuszenie muru poprzez dostarczenie ciepła i dobrą wentylację. Jeśli wilgoć pochodzi z wnętrza, jest to poważna wada strukturalna, która wymaga bardziej kosztownych środków zaradczych.

Typowe przyczyny

Woda podnosi się przez system kapilarny muru, ponieważ wilgoć zawsze szuka drogi najmniejszego oporu. Typowe przyczyny to niedziałająca hydroizolacja murów, źle wykonany drenaż, wysoka woda gruntowa lub nieodpowiednie okładziny zewnętrzne np. izolacja elewacji itp.

Metody rekultywacji

Nie ma ogólnie poprawnej i skutecznej metody usuwania zawilgoconych murów dla każdego zawilgoconego muru. Interwencje zaradcze muszą być indywidualnie dostosowane do sytuacji.
Renowacja mokrego muru - tynki rehabilitacyjne

Renowacja mokrego muru – tynki rehabilitacyjne

Tynki naprawcze

Zakończenie renowacji mokrego muru - tynki renowacyjne

Zakończenie renowacji mokrego muru – tynki renowacyjne

Tynk naprawczy nakłada się na ścianę od wewnątrz i od zewnątrz. Nie można ich jednak traktować jako uniwersalnego rozwiązania, gdyż zawsze jest tylko kwestią czasu, kiedy znów zaczną ulegać degradacji. Sam tynk naprawczy będzie miał trwałość maksymalnie 5 lat w zależności od stopnia zawilgocenia muru. Obecnie powoli stosuje się klimatyczne tynki, które potrafią bardzo dobrze regulować wilgotność muru i powietrza w pomieszczeniu. W przypadku realizacji samego tynku klimatycznego możemy mówić o żywotności dwukrotnie dłuższej niż żywotność samego tynku naprawczego.

Uszczelnienie poprzez podcięcie muru

W zależności od rodzaju muru, fugi tnące wycina się w murze lub ścianie za pomocą specjalnych pił. Wstawiane są izolacyjne taśmy uszczelniające, które zapobiegają wydostawaniu się wilgoci. Składają się one z tworzywa sztucznego lub blachy wzmocnionej włóknem.

Spoinowanie chemiczne

Ponieważ mur ma zwykle ubytki w konstrukcji, można je wykorzystać do nałożenia masy osuszającej i uszczelniającej. Do otworów wstrzykuje się kremowe zaprawy, które po ciągłym przenikaniu przez mur tworzą wodoodporną warstwę. Obecnie kremowe spoinowanie murów jest szeroko stosowaną metodą przez użytkowników końcowych, ponieważ można je wykonać samodzielnie. Mokra remediacja murów to zestaw kilku technologii remediacji, które bez siebie mogą nie działać dobrze. Jeśli więc nie masz pewności, dlaczego Twój mur jest wilgotny, możesz skontaktować się z naszym wyjątkowym doradztwem w zakresie remediacji mokrego muru lub skorzystać z naszej linii doradczej +420 731 565 565. TRUMF sanace s.r.o. Twój specjalista od usuwania wilgoci z murów
Aplikacja podkładu przeciwsolnego pod tynk naprawczy AquaSalt Stop
Aplikacja podkładu przeciwsolnego pod tynk naprawczy AquaSalt Stop

TRUMF sanace s.r.o.

Twój specjalista od usuwania wilgoci z murów