A co z wilgotną ścianą?

(Przetłumaczone przez GoogleTranslator)

AquaStop Cream®

aquastop cream

A co z wilgotną ścianą?

AquaStop Cream®

Fugowanie muru przeciwko podciąganiu kapilarnemu wilgoci jest znane od ponad 50 lat. Oprócz konwencjonalnych płynnych fug największą popularność zyskały hydrofobowe mikroemulsje silikonowe (SMK). W obu przypadkach niejednorodny mur z dużymi pustkami wymaga wstępnej obróbki i wypełnienia specjalną zaprawą. Hydrofobowe mikroemulsje o kremowej konsystencji są gotowe do wypełnienia bezpośrednio w ubytki w murze, co jest jedną z ich ogromnych zalet w stosunku do płynnych fug. Dzięki temu “kremowi do spoinowania” rzemieślnik może spoinować w prawie poziomych otworach przy wypełnianiu bezciśnieniowym lub pod ciśnieniem.

Na początku wieku budynki były coraz częściej zabezpieczane przed wilgocią podciąganą kapilarnie poprzez poziomą hydroizolację w murze. W poprzednich wiekach pieczęcie poziome z folii ołowianej lub arkuszy łupkowych były bardzo rzadkie. Wodne szamoty hydrofobowe są dziś najczęściej stosowanymi na rynku hydroizolacjami poziomymi, nie tylko ze względu na ich wysoką skuteczność, ale także na łatwość aplikacji, którą można wykonać samodzielnie.

Kapilarnemu podnoszeniu się wilgoci poprzez mur zapobiega dodatkowa izolacja pozioma, którą można łatwo wykonać samodzielnie. Szczególnie w starszych domach prawie każdy spotka się z wilgocią w murach, ponieważ większość z tych domów ma starą izolację lub nie ma jej wcale. Wykonywanie podcięć ścian liną diamentową lub zakopywanie blach stalowych to operacje trudne i nie zawsze możliwe.

Natomiast łatwym i skutecznym zabiegiem jest iniekcja zawilgoconych murów systemem AquaStop Cream. Jest on wstrzykiwany do ściany przez szereg otworów, z których dalej rozprzestrzenia się przez wszystkie porowate materiały, aż utworzy ciągłą polimerową warstwę hydroizolacyjną, która stawia opór wodzie i zapobiega jej przenikaniu. Niektórzy eksperci mówią o membranie, inni o osłonie. Żywotność określa się na około 30 lat.

A co z wilgotną ścianą?

Wilgoć w murze starych budynków może mieć różne przyczyny:

Wilgoć podnosząca się w murze z powodu brakujących (zmurszałych, zniszczonych) barier poziomych. Wilgoć podnosząca się z gleby (piwnica, suterena). Wilgoć deszczowa działająca zewnętrznie na mur poniżej poziomu (mur pełny) lub mur z mostkami z zaprawy (mur podwójny wythe), zwykle po stronie zachodniej (z południowego zachodu na północny zachód) oraz w miejscach zrzutu wody, mur powyżej poziomu.

Wilgoć higroskopijna:

z czasem w murze starych budynków nagromadziły się rozpuszczalne sole. Im większa rozpuszczalność tych soli, tym większa koncentracja soli na powierzchni muru, które krystalizują się podczas odparowywania wody. Te łatwo rozpuszczalne w wodzie sole mają właściwości higroskopijne: “gromadzenie wody” ze środowiska zewnętrznego lub powietrza w pomieszczeniu.

A co z wilgotną ścianą?

Zatrzymywanie wilgoci:

stare tynki to najczęściej zaprawy wapienne, gipsowe lub wapienno-gipsowe. Tynki takie mają wystarczającą przepuszczalność pary wodnej, ale jednocześnie szybko wchłaniają wodę i zatrzymują duże ilości wilgoci. W szczególności w przypadku niewystarczającej izolacji cieplnej w starych murach i w tynku gromadzi się wilgoć (woda kondensacyjna, “woda rosa”).

 

Wynika z tego jasno, że wszelkie uszczelnienia i naprawy wymagają dodatkowych “towarzyszących” prac remediacyjnych. Dlatego też coraz częściej stosuje się kremowe spoiny przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, ale również w tym przypadku należy podjąć działania przeciw wilgoci higroskopijnej, wilgoci bocznej i wilgoci kondensacyjnej.

Badania wstępne

W ramach badania wstępnego należy pobrać próbki muru i tynku i zbadać je pod kątem zawartości soli, % wilgotności i porowatości pozornej. Wykonanie otworu badawczego dostarcza dodatkowych informacji o stanie muru, w szczególności o jego jednorodności.

Prace przygotowawcze

Tynk należy usunąć co najmniej 50 cm powyżej górnej krawędzi widocznych zawilgoceń lub uszkodzeń. Rzemieślnik musi wyskrobać spoiny zaprawy na głębokość co najmniej 2 cm, usunąć niestabilne części, w razie potrzeby wstępnie zwilżyć bardzo suche podłoże, a słabe podłoże wzmocnić, głębokie spoiny zastąpić tynkiem podkładowym i w razie potrzeby wyrównać nim powierzchnię. Mury niespoiste, np. mur dwuwarstwowy z luźnym wypełnieniem rdzenia lub mur z głębokimi spoinami i dużymi pustkami, muszą być najpierw wstępnie zabezpieczone zaprawą niekurczliwą. W przypadku stosowania kremu jest to tylko po to, aby uniknąć większego zużycia kremu.

Spoinowanie bezciśnieniowe i pod umiarkowanym ciśnieniem

W przypadku bezciśnieniowego spoinowania przeciw wilgoci kapilarnej rzemieślnik musi wywiercić otwory w odległości 8 do 10 cm, w zależności od rodzaju muru. Nachylenie otworu dla metody bezciśnieniowej nie jest żadne i nadal jest tak, że otwory muszą być poziome. Niezależnie od grubości muru, średnica otworu wynosi minimum 12 mm i maksimum 14 mm. Podczas wiercenia otworów należy je przyciąć o 3 do 4 cm. Samo spoinowanie odbywa się bez ciśnienia przy użyciu odpowiedniego sprzętu do aplikacji. Otwory w murze obwodowym należy uszczelnić korkiem z polistyrenu ekstrudowanego, patrz zdjęcie poniżej, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych w zimie przy otworach. Samodzielni rzemieślnicy uważają, a po nas firmy, które zaczęły produkować te korki, że celem korka jest uniemożliwienie wypływania śmietany z otworów, ale tak nie jest.

A co z wilgotną ścianą?

Mikroemulsja silikonowa / Koncentraty mikroemulsji silikonowej (SMK)

Około 1990 roku opracowano preparaty silikonowe “rozpuszczalne w wodzie” – emulgujące – hydrofobowe pod nazwą Koncentraty Mikroemulsji Silikonowych (SMK) do spoinowania murów przed wilgocią kapilarną. Wielkość cząstek jest w zakresie nanometrów. Pozwala to również na rozprowadzenie w drobnych porach i kapilarach. Jako system wodny nadaje się do wilgotnych i porowatych materiałów budowlanych. Dzięki krótkiemu czasowi reakcji, zwłaszcza podczas późniejszej aktywacji, szybko rozwijają się właściwości hydrofobowe. Podłoże może być mniej lub bardziej wilgotne, a także stosunkowo zasolone (do jednego procenta zawartości soli w ścianie). Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania, roztwór SMK należy nakładać na jednorodny mur metodą niskociśnieniową. Jest to metoda mało obecnie stosowana, właśnie ze względu na niepewny wynik dla murów niejednorodnych.

AquaStop Cream® krem iniekcyjny - wysoce skuteczny system usuwania wilgoci od ziemi

Nasz krem do fugowania został opracowany w 2013 roku. Produkt ten jest hydrofobową, katalizowaną mikroemulsją o kremowej konsystencji i szczególnie dobrej zdolności penetracji we wszystkich rodzajach murów, także w murach niejednorodnych. Właściwości naszego kremu do fugowania:

Emulsja na bazie wody gotowa do natychmiastowego użycia, silnie hydrofobowa.

Kremowa konsystencja umożliwia poziome wiercenie w spoinie muru nawet przy wypełnianiu bez nacisku, bez wypływania środka fugującego z wywierconego otworu.

Z łatwością wypełnia ubytki i kawerny w murze. Nie wymaga uszczelnienia szlamem zaprawy przed wypełnieniem fugą.

Dobra dyspersja w porowatych podłożach, zarówno na boki, jak i w górę i w dół. Katalizowany, może być również stosowany do neutralnych materiałów budowlanych.

 Łatwa aplikacja za pomocą urządzeń aplikacyjnych (nie trzeba używać pompki elektrycznej), ale aplikacja może być również wykonana przez ciśnienie.

Nie zawiera soli i lotnych związków organicznych.

AquaStop Cream® krem iniekcyjny - wysoce skuteczny system usuwania wilgoci od ziemi

Pokazują to testy przeprowadzone z użyciem naszego kremu do spoinowania AquaStop Cream® w listopadzie 2013 roku na dwóch ścianach testowych firmy TRUMF sanace s.r.o. w siedzibie firmy oraz w zakładzie w Rudnej w ramach kontynuacji projektu badawczego “Skuteczność kremu AquaStop Cream®”:

Wyniki pomiarów mikrofalowych z kilku lat wykazały wyraźną tendencję do zmniejszenia stopnia penetracji wilgoci (całkowitej) D(g), i to w ciągu kilku tygodni po wykonaniu spoinowania na dwóch ścianach testowych, które można zobaczyć w naszym zakładzie w Rudnej u Prahy

Utworzoną w tych ścianach hydroizolację poziomą po 10 latach można ocenić jako nienaruszoną. Deklaruje to skuteczność kremu do fugowania rzędu kilkudziesięciu, min. 30 lat.